Поверителност - политика за управление на личните данни


Кои сме ние, дружеството управляващ този сайт:

„Ремеб“ ЕООД , е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 206785702, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Светлоструй“ № 15, Тел: 0889896929; e-mail: info@smart-dsn.com


Длъжностно лице по защита на данните са:

Петър Петров – 0889 89 69 29 - gdpr@smart-dsn.com

„Ремеб“ ЕООД , гр. София, ул. “Светлоструй“ № 15


Нашето отношение към Вашите лични данни:

„Ремеб“ ЕООД събира и обработва лични данни, предоставени от вас и спазва изискванията на местното и европейското законодателство и вие имате достъп до тях във всеки един момент, като може да проверите тяхното съдържание.

Също толкова важно условие за съхранението е и вие да съхранявате вашата парола и/или комбинацията от паролата и потребителското име с които се идентифицирате в нашия сайт.

Ето защо ние използваме всички технически възможности за да ги предпазим и да няма злонамерен достъп, неразрешен достъп, спекулация с тях или заличаване с цел прикриване на важни детайли.Каква информация събираме и защо? Събираме единствено данни предоставени ни от вас! Те са необходими за получаване консултации или стоки, които сте заявили и без тях те не могат да бъдат осъществени. Всички тези данни са предоставени в условия на подписан договор между „Ремеб“ ЕООД и вас като потребител.

 • Единични или комбинация от данни, за да Ви индивидуализираме: Вашите имена, телефонен номер, имайл адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец, адрес за доставка;
 • Информация, свързана със сключваните между нас договори и тяхното изпълнение: Вашите имена, Адрес за контакт; Адрес за доставка; Телефонен номер; Електронен адрес или имейл адрес и кореспонденцията в тях, както и с хартиени писма; IP адрес в момента в който се свързвате с нас; Потребителско име и парола; Номер на банкова сметка, идентификация от друга банкова или платежна система, банкова карта (кредитна или дебитна); При предварително известяване за записи от телефонни разговори;


Защо обработваме данни на нашите потребители? Ние не обработваме вашите данни преди Вие да ни ги предоставите и единствената цел е коректно изпълнение на поисканите от нас услуги и/или доставка на закупените стоки.

 • При комуникация през два информационни канала, примерно по имейл и телефон и/или по друг начин, е необходимо да ползваме предоставените ни от вас данни за име, имейл и телефон;
 • Вашия адрес за да изпълним заявената от вас стока и услуга;
 • Известия за статус на вашите поръчки, получаване на договори, протоколи и счетоводни документи;
 • При съгласие и получаване на маркетингови известия свързани с продукти предлагани от нас;
 • При поискване и предоставяне от български и европейски компетентни органи свързани с задължения предвидени в Закона за счетоводство и свързаните нормативни наредби, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и свързаните нормативни наредби, Закон за задълженията и договорите и свързаните нормативни наредби, Закон за защита на потребителите и свързаните нормативни наредби;
 • Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие за получаване на имейл маркетинг за предоставяне на стоки и услуги, предоставяне само от нас.


Обработване на данните за защита на вас като потребител и нас като търговец:

 • При предварително известие за звукозапис при контакт с някой нашите телефони.
 • Направени снимки на доставено от нас обзавеждане.


Споделяме предоставените от вас данни само за изпълнение на поисканите от вас услуги и стоки:

„Ремеб“ ЕООД използва партньори или трети страни за изпълнение на част от дейностите при изпълнение на възложените му за изпълнение услуги или закупените стоки. Не предоставяме тези данни за цели на маркетинг, а само с цел коректното и в срок изпълнение на поетите от двете страни ангажименти. Такива партньори са куриерски фирми, лица непосредствено свързани с изпълнението на услугите или доставката, монтажа и поддръжката на закупените стоки, хостинг компании, софтуер и хардуер за управление на всички процеси по комуникация с нашите клиенти, банки, адвокатски дружества и юристи, колекторски компании.

Длъжни сме да предоставяме данните по силата на действащото национално и европейско законодателство с НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и всички предвидени е законови, под законови и нормативни документи.


Употреба на бисквитки на Сайта:

„Ремеб“ ЕООД не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, те съхраняват информация за предпочитан език, валута и съхранява добавените в кошницата продукти до 24 часа или дали сте се съгласили с условията в сайта.

В нашия сайт също се зареждат бисквитки на Google Analytics, Google Remarketing и Facebook.

Информацията която получаваме от тези бисквитки е обобщаваща и не може да проследим движението и поведението на конкретен потребител. Използваме информацията за цел оптимизиране на нашето съдържание.


Срок за съхранение на Вашите лични данни? Съхраняваме цялата информация, която сте ни предоставили съгласно сроковете предвидени в българското и европейското законодателство, както и сроковете необходими да осигурим:

 • Гаранция на продадените от нас услуги и стоки - 5 години;
 • В зависимост от клаузи в подписани и изпълнени на договори, включени в тях претенции и необходимост те да бъдат предоставени в съд или други държавни органи - 5 години;
 • В случай на направен аудио запис до 30 дни след приемане на заявка, срок необходим повишаване на качеството на нашето обслужване и за оказване на помощ свързан с възстановяване на направени уговорки и възникнали различия при получаване на поръчаната стока и услуга;
 • Срокове предвидени в закона по счетоводство – до 11 години.
 • Ако желаете да бъдете забравени, всички лични данни ще бъдат заличени и няма да може да ви идентифицираме, въз основа на това желание всички последващи ангажименти от наша страна е възможно да не бъдат изпълнени.


Място на съхранение на личните данни? Съхранението на личните данни е изцяло в България или Европейското икономическо пространство за гарантиране правата според Европейското законодателство, за да запази поверителността на Вашата информация.


Управление на личните данни:

 • Във всеки момент може да направите проверка за съхранената информация в сайта от вашия модул. Ако нямате парола може да поискате да бъде възстановена. За да проверите информацията трябва да се идентифицирате. Може да поискате да коригираме ваши данни и ръчно, след като еднозначно сме сигурни, че вие сте лицето носител на тези данни.
 • Във всеки момент може да изтеглите и проверите данните, които съхраняваме за вас.
 • Във всеки момент може да изтриете личните си данни, като те ще бъдат изтрити от вашия профил на момента, но ще бъдат съхранявани в архива до изтичане на всички предвидени в закона срокове.
 • Потребителя носи отговорност с направените от неговите лични данни заявки за стоки и услуги и при установяване на злоупотреба с личните муданни е необходимо да ни известите веднага за да предприемем действия по прекратяването на това действие.


Промени в настоящата Политика за защита на личните данни.

Правилата за защита на личните данни могат да бъдат променяни с промяната на законодателството свързано с опазване на личните данни или с политиката за управление на личните данни на „Ремеб“ ЕООД .

Имате възможност да подавате жалби в надзорния орган към Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.